On My Days & In My Mind (by Rungaroon Plintron)

เล่าสู่กันฟังในวันว่างๆ (โดย รุ่งอรุณ ผลินธร)

พรอันสูงค่า

nine

วันเกิดปีนี้มีความรู้สึกว่าแตกต่างจากทุกปีที่เคยผ่านมา

เนื่องจากความเศร้าในใจอันใหญ่หลวงของผู้เขียนและของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องสูญเสียองค์พระประมุขผู้เป็นจอมราชันย์องค์เดียวในโลกที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์  

เป็นความเหงาอย่างที่ผู้เขียนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันช่างเหงากัดกร่อนใจหลือเกินในยามที่สิ้นสุดรัชกาลของพระองค์…เหงาแบบไม่มีจุดจบ… เหงาทุกโมงยาม… เหงาทุกครั้งที่ได้ยินได้อ่านข่าวเกี่ยวกับพระบรมศพของพระองค์ท่าน เหงาน้ำตารินทุกครั้งที่ย้อนกลับไปดูคลิปในยูทูปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านเคยช่วยเหลือปวงประชาผู้ยากไร้ในทุกหนแห่งของแผ่นดินไทย   รอยพระบาทย่ำย่างไปทุกที่ในเมือง…ในชนบท… ในป่า… ในนา… แม้แต่บนดอยก็เคยมีรอยพระบาทของพระองค์ประทับทุกตารางนิ้ว จากนี้ต่อไปคงเหลือเพียงความทรงจำและความอาลัยให้ระลึกถึงน้ำพระทัยอันใหญ่หลวงขององค์ราชันย์

 

ขอน้อมกราบอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รักาลที่๙  มาเป็นแสงสว่างนำทาง…เป็นสิริมงคล…และเป็นพรอันสูงสุดให้กับตัวผู้เขียนเองในวันเกิดปีนี้  เพื่อเป็นดั่งดวงประทีปส่องสว่างนำทางในการดำเนินชีวิตต่อไปกับวันเวลาที่ยังเหลืออยู่บนโลก ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านตลอดไป ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ภูมิใจยิ่งนักที่ได้เกิดในยุคสมัยรัชกาลที่๙ และได้มีโอกาสอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านมาตลอดรัชกาล…

 

๑.ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

(พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

๒.การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์

(พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 ก.ย.2504)

๓.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไป

 

(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2542)

๔.ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญ ไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย

 

(ในโอกาสเสด็จไปเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)

 

๕.การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้จำเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความปกติสุขของส่วนรวมด้วย

 

(พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514 )

 

๖.การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ

 

(พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523)

 

๗.การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

 

(พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

๘.ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

 

(พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503)

 

๙.การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ

 

(พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 8 กันยายน 2515)

 

ขอกราบน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมดุจพรอันสูงส่งยิ่งในชีวิต และขอน้อมกราบแทบพระบาทด้วยความอาดูรสุดดวงใจ…

 

 %e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b4

Music of the Month

My Best Friends

My Beloved Friends

เจ้าหญิงเดอะบีเกิ้ล

เลือกตามเดือน

Click by your choices

Jaoying resists.

วันเดือนปี

April 2021
S M T W T F S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

เพื่อนรัก

<span>%d</span> bloggers like this: